skip to Main Content

Het instrument dat iedereen al van nature bij zich draagt is de stem. Wanneer we ons bedenken dat we onze stem voornamelijk gebruiken om met elkaar te communiceren en we middels dit stemgeluid aan elkaar duidelijk kunnen maken hoe we ons voelen, kunnen we wel zeggen dat er geen instrument bestaat dat directer verbonden is met onze emoties.

Lees meer

De zangstem staat dan ook meestal centraal in een muziekstuk waarin deze begeleid kan worden door een bezetting van muziekinstrumenten. Wanneer alleen de zangstem te horen is spreken we van a-capellazang.

Net als de grote hoeveelheid verschillende klanken binnen de gesproken talen en dialecten wereldwijd, kunnen we een veelzijdigheid vinden van het gebruik van de zangstem binnen de verschillende culturen. Zo is bijvoorbeeld binnen de Arabische, diverse Oosterse, en ook andere muziekstijlen over de hele wereld het gebruik van de zangstem anders dan binnen de Westerse muziek.

Binnen de Westerse muziek onderscheidt men naast volksliederen en Gregoriaanse en klassieke zangkunst de zangtechnieken die nodig zijn voor jazzmuziek en popmuziek.

Een apart genre is het jodelen. Een zangkunst die voornamelijk in Zwitserland beoefend wordt. Bij het jodelen vindt er een snelle omslag plaats tussen twee modi waarin de stem zich kan bevinden. Deze “klik” wordt stembreuk genoemd en is in de jodelmuziek duidelijk hoorbaar gemaakt. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de klassieke muziek, waarin een dergelijke transitie juist zo min mogelijk hoorbaar is (het egaliseren van de zangstem). Jodelen is een artistieke keuze, en is niet ongezonder dan een geegaliseerde stem.

De meeste professionele of semi-professionele vocalisten specialiseren zich in een beperkt aantal muziekstijlen. Iemand met een voor opera getrainde stem zal over het algemeen moeite hebben met het zingen in bijvoorbeeld de typische countrystijl en omgekeerd. De verschillen in technieken tussen jazz- en popzang zijn iets minder groot.

Elke menselijke zangstem heeft een bepaald bereik (de afstand tussen de hoogste en laatste toon die men kan zingen). Zangstemmen worden daarom ruwweg in vier grote categorieën ingedeeld. Van laag naar hoog zijn dat: de bas, tenor, alt en sopraan. Wanneer een zangstem in een bepaalde catogorie word ingedeeld is verschillend. Sommigen delen de zangstem alleen in aan de hand van bereik, anderen leggen de nadruk op het timbre of de klankkleur van de stem om deze te categoriseren. Een vrouw met een diepe, lage stem zou dan een alt genoemd kunnen worden.

Bij het trainen van een zangstem wordt veel aandacht besteed aan onder meer een goede manier van staan, een lage ademhalingstechniek, mondstand, en uitspraak.

Binnen de zanglessen bij Art in Music worden hiernaast de technieken zo snel mogelijk toegepast op muziek, zodat de leerling zich in een vroeg stadium als muzikant(e) zal ontwikkelen.

Minder

Naar tarieven Meteen inschrijven

Zanglessen worden gegeven door:

Mirna Attia

Visie/lesmethode: Je persoonlijke ontwikkeling en de ontwikkeling van creativiteit staat in de les centraal.  Projecten/Bands:…

Lees meer

Florian Wolff

Visie/lesmethode: Tijdens de lessen staan het spelplezier en de persoonlijke ontwikkeling altijd centraal.

Lees meer
Back To Top